Slider

Despre proiect

Beneficiarul UAT ORAȘUL BOLINTIN – VALE anunță finalizarea proiectului ,,RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALA VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN VALE, JUDEȚ

GIURGIU,,, cod SMIS 117361, contract de finanțare 3792/27.02.2019 ce a fost derulat în Orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu. Acesta s-a derulat în perioada 1.07.2015 – 31.05.2024.

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural / Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în ce privește axa prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”.

Numele Autorității de Management: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Numele Organismului Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Muntenia (ADR Sud – Muntenia)

Valoarea totală a proiectului a fost 8.581.585,09 lei, din care valoarea finanțării FEDR în valoare de 6.398.755,63 lei și valoarea finanțării din Bugetul de Stat de 1.129.192,17 lei.

Obiectivul general al proiectului a fost restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din orașul Bolintin-Vale, județul Giurgiu, în vederea dezvoltării socio-economice a orașului Bolintin-Vale și promovarea lui pentru atragerea vizitatorilor, contribuind astfel la creșterea gradului de atractivitate a Regiunii Sud Muntenia și diseminarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare. Obiectivele specifice au fost: Restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a obiectivului Școala Veche, valorificarea și dotarea spațiilor disponibile din incinta monumentului istoric, asigurarea mijloacelor de informare și promovare ale obiectivului pentru creșterea numărului de vizitatori și digitalizarea monumentului cu noile tehnologii. Rezultatele proiectului au fost atinse și anume: obiectiv de patrimoniu restaurat – 1 și număr de vizitatori la finalul perioadei de implementare a fost mai mare de 150 vizitatori.

Impactul la nivelul localității este refuncționarea acestui loc emblematic și organizarea unor expoziții și multitudini de evenimente cu teme culturale, atrăgând numeroși vizitatori. În intervalul anilor 2021-2023, s-au organizat peste 30 de evenimente, care au atras localnici și elevi, dar mai ales scriitori, jurnaliști, publiciști, profesori universitari, actori, meșteșugari și oameni politici.

Persoana de contact: Ana-Maria BOBE; Telefon: 0726.211.971; E-mail: ana-maria.bobe@bolintin-vale.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Titlul proiectului pentru care este realizată pagina web este “RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALA VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN VALE, JUDEȚ GIURGIU,, cod SMIS 117361, beneficiarul proiectului fiind Orașul Bolintin – Vale.

Acesta este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural / Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural / Apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării în ce privește axa prioritară 3 a SUERD ,,Promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni”

Autoritatea de Management este Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, iar numele Organismului Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia (ADR Sud-Muntenia).

Scopul realizării proiectului este creșterea competitivității arealului Bolintin – Vale și totodată crearea premiselor creșterii numărului de vizitatori la nivelul arealului Bolintin – Vale, situație care va contribui semnificativ la dezvoltarea economică locală și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor bolintineni.

Obiectivul general al proiectului constă în restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural din localitatea Bolintin Vale, județul Giurgiu, în vederea dezvoltării socio-economice a orașului Bolintin-Vale și promovarea lui pentru atragerea vizitatorilor, contribuind astfel la creșterea gradului de atractivitate a Regiunii Sud Muntenia și diseminarea patrimoniului cultural pentru generațiile viitoare. Proiectul ,,RESTAURARE-CONSOLIDARE ȘI VALORIFICARE ‘ȘCOALA VECHE’ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII CENTRULUI MULTICULTURAL BOLINTIN VALE, JUDEȚ GIURGIU,, constituie o măsură de salvare a unuia dintre cele mai importante monumente istorice din orașul Bolintin – Vale. Starea de conservare a monumentului istoric “Școala Veche”, devenit simbol al orașului Bolintin – Vale era amenințată de dezastre și riscuri legate de securitate.

Acțiunile și activitățile proiectului au ca scop atingerea următoarelor obiective specifice:

  • Restaurarea, consolidarea și valorificarea durabilă a obiectivului „Școala Veche”, monument istoric aflat în patrimoniul cultural local, care să conducă spre salvarea acestuia de la o dispariție iminentă și la reducerea nivelului de degradare, având ca rezultat pe termen mediu și lung creșterea economică;
  • Valorificarea și dotarea spațiilor disponibile din incinta monumentului istoric restaurat „Școala Veche” pentru amenajarea spațiilor expoziționale și dotarea Centrului Multicultural Bolintin – Vale în vederea redării accesului publicului larg la surse de informare cu privire la istoria orașului, la tradiții și la cultură;
  • Asigurarea mijloacelor corespunzătoare pentru informarea și promovarea obiectivului restaurat „Școala Veche”, în scopul introducerii monumentului istoric în circuitul public, prin amenajarea unui punct de primire și informare a vizitatorilor, la intrarea principală din clădire, dar și prin acțiuni de marketing în vederea creșterii atractivității arealului Bolintin – Vale și a regiunii pentru vizitatori, pentru investitori și pentru locuitorii zonei, prin organizarea de activități culturale, artistice și sociale.
  • Digitalizarea monumentului istoric restaurat „Școala Veche”, prin noile mijloace ale tehnologiei informării și comunicării în vederea prezervării moștenirii patrimoniului cultural local pentru generațiile viitoare.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt:

  1. Numărul de obiective de patrimoniu restaurate / protejate / conservate – 1 obiectiv restaurat denumit „Școala Veche”;
  2. Numărul de vizitatori – creșterea acestora la 150 vizitatori noi la finalul implementării proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este 01.07.2015- 31.10.2021.

Valoarea totală a proiectului este 9.911.487,28 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile este 7.768.038,60 lei, din care:

– valoare nerambursabilă FEDR 6.737.584,53 Lei;

– valoare nerambursabilă din bugetul național: 1.030.454,07 Lei;

Persoană de contact: Ana-Maria BOBE – tel.: 0726.211.971 – e-mail: ana-maria.bobe@bolintin-vale.ro

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României